Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Magyar Egyesület

1066 Budapest, Teréz krt. 24. I/1.

Adószám: 19622158-1-42

Tel: +36 (1) 475-7000
Fax: +36 (1) 302-4136
E-mail: ngysz@gyermekmento.hu

Bankszámlaszám: OTP 11794008-20022002

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület Adatkezelési Szabályzata

amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület Alapszabályának 16. §-a, valamint az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az egyesület közgyűlése fogadott el.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány Adatkezelési Szabályzata

amelyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány Alapító Okiratának VII. 3-4. pontjai, valamint az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az alapítvány kuratóriuma fogadott el.

Tájékoztatás kép- és videofelvételekkel kapcsolatos adatkezelésről 
Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen kép- és videofelvételek készülnek, amelyeken felismerhetők, 
beazonosíthatók lehetnek a felvételen szereplő személyek, s amelyeket az alábbi médiafelületeken 
tervezünk nyilvánosságra hozni: 
- http://www.gyermekmento.hu/ 

- https://www.facebook.com/nemzetkozi.gyermekmento/ 

- Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (@gyermekmento_szolgalat) | Instagram
A rendezvény területére történő belépéssel (ráutaló magatartás) jelen tájékoztatást tudomásul véve hozzájárul, hogy kép-, illetve videófelvétel készülhet Önről – illetve az Önnel a rendezvényen résztvevő, a gondviselése, vagy törvényes képviselete alá tartozó kiskorúról –, amelyet nyilvánosságra hozhat a felsorolt médiafelületeken a rendezvény szervezője. Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ b), illetve a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes hozzájáruláson alapul. Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást alábbi elérhetőségeinken, továbbá kérheti, hogy azokat a felvételeket, amelyeken felismerhető vagy beazonosítható ne hozzuk nyilvánosságra, illetve kérheti a megjelentetett felvételek fenti médiafelületekről történő eltávolítását, törlését. 

Adatfeldolgozó neve: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület 
Postai címe: 1066 Budapest, Teréz körút 24. I. em 1. 
Adatkezelő neve: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület 
Postai címe: 1066 Budapest, Teréz körút 24. I. em 1. 

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken: 


Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Telefonszám: +36 1 391 1400 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

 

Titkárság, kérelmek 
Tel.: +36 (1) 475-7000
E-mail: ngysz@gyermekmento.hu

Molnár Márta 
Irodavezető, ösztöndíjak 
Tel: +36 (1) 475-7002 
E-mail: molnar.marta@gyermekmento.hu

Gabos Erika
Rendezvényszervezés, koncert- és színházjegyek, könyvek, taggondozás
Tel: +36 (1) 475-7011, +36 30 217 92 00
E-mail: gabos.erika@gyermekmento.hu

Szabó Boróka
Rendezvényszervezés
Tel: +36 (1) 475-7012, +36 20 270 98 73

E-mail: szabo.boroka@gyermekmento.hu

Vápár Zsófia
Safer Internet Center, projektkoordinátor

Tel: +36 (1) 475-7004

E-mail: vapar.zsofia@gyermekmento.hu

Király Borbála
Safer Internet Center, projektmenedzser

Tel: +36 (1) 475-7005, +36 70 70 80 573

E-mail: kiraly.borbala@gyermekmento.hu

Katona Fanni
Safer Internet Center, oktatásszervező

Tel: +36 (1) 475-7000/125-ös mellék

E-mail: katona.fanni@gyermekmento.hu

Trénereink ingyenes előadásokat, foglalkozásokat tartanak diákok, tanárok, szülők számára a biztonságos internethasználatról.
Az előadásokat megrendelheti a fenti e-mail címen vagy IDE KATTINTVA!


Kotroczó Dóra
Safer Internet Center, munkatárs

Tel: +36 (1) 475-7006

E-mail: kotroczo.dora@gyermekmento.hu

Berta Dóra 
Projektvezető
Tel: +36 (1) 475-7010 
E-mail: berta.dora@gyermekmento.hu

Szabó Tünde
Pénzügy

Tel: +36 (1) 475-7007 
E-mail: szabo.tunde@gyermekmento.hu

Nyíri Dóra
Sajtóreferens

Tel: +36 (1) 475-7009, +36 30 501 09 39 
E-mail: nyiri.dora@gyermekmento.hu