Új óvoda- és sportpályaavató ünnepséget tartottak október 8-án, szombaton Gyimesbükkben. A történelmi Erdély egyik legkeletibb településén, a közigazgatásilag Bákó megyéhez csatolt községben szeptemberben 58 kisgyerek vette birtokba az új óvodát. A modern épület a Magyar Kormány jóvoltából épülhetett meg, a Dani Gergely Általános Iskola szomszédságában. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a Dani Gergely iskolát néhány évvel ezelőtt egy tornateremmel bővítette, és az intézmény többi részének fejlesztésében is segített.

Gyimesbükk4

Az ünnepség szentmisével kezdődött, amelyet dr. Kerekes László segédpüspök mutatott be. Az új óvodaépület előtt Antal Etelka, a Dani Gergely Általános Iskola igazgatónője köszöntötte a vendégeket. Felszólalt Olteán Péter, Gyimesbükk polgármestere is. A ceremónia díszvendége Kövér László, az NGYSZME elnöke volt. A házelnök hangsúlyozta, hogy a nemzetért felelősséget érző magyarok soha nem felejtették el a csángómagyar testvéreiket. A történelmi idők szorításában nemcsak gondoltak rájuk, hanem tettek is értük – tették, amit tehettek, ami személyes, emberi lehetőségükben állt.

Gyimesbükk2

Edvi Péter, az NGYSZ elnöke büszkén beszélt arról, hogy az elmúlt három évtizedben sok jó gyimesbükki kezdeményezésnek lehetett részese. Kifejtette: a gyimesbükki óvoda felépítése és berendezése 230 millió forintba került, a műfüves focipályát 58 millió forintból valósították meg.

Gyimesbükk3

Polgár László, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének elnöke beszédében köszönetét fejezte ki a gyimesieknek, hogy fontosnak tartják azt, hogy gyerekeik anyanyelvükön tanulhassanak.

Gyimesbükk5

Szombat délutánra is jutott egy ünnepség – A delegáció Tusnádra látogatott, a Szent Rita napközi foglalkoztató avatására. A beruházás a magyar állam 182 millió forintos támogatásával jöhetett létre. A létesítményt, valamint a templomot Exc. és Ft. Dr. Kovács Gergely, Gyulafehérvár érseke szentelte fel. Kövér László itt egyebek mellett azt mondta, hogy az európai jövőért folytatott küzdelemben a legélesebb fegyver a józan ész és a tiszta lelkiismeret.