A 2011. szeptember 26-28. között megrendezett VI. Nemzetközi Médiakonferencia előadásainak anyaga 2012 áprilisában jelent meg könyv formájában. A kötet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) támogatásával és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) szerkesztésében készült el. 

    A Gyermekmentő Szolgálat által kiadott „Kobak” könyvsorozat korábbi darabjaihoz hasonlóan ez a kötet sem kerül bolthálózati értékesítésre. A Gyermekmentő oktatási intézményeknek, könyvtáraknak, a Parlamentnek, hatóságoknak és a médiának küldi el a könyvet, illetve az érdeklődők a Szolgálat irodájában (Bp., VI. Teréz krt. 24.) juthatnak hozzá a kiadványhoz. A korábbi kötetek nagyon keresettek az egyetemi oktatók és hallgatók körében, oktatási segédanyagként vagy szakdolgozathoz. A kiadvány kétezer példányban jelent meg.

    A kötet a háromnapos konferencián elhangzott előadásokat tartalmazza, melyeket az 5 országból érkezett, összesen 91 magyar, illetve külföldi elméleti és gyakorlati szakember – jogászok, pszichológusok, szociológusok, médiaszakértők, civil szervezetek képviselői, játékszakértők, bankszakemberek – tartott. A könyv követi a konferencia tematikáját, vagyis külön blokkokban közli a plenáris ülések és a három szekció előadásait (Tartalmak, Felhasználók és Intézmények).

    A konferencia alapjául szolgáló kutatás ismertetése is bekerült a kiadványba, melyet a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által megbízott kutatócsoport készített (dr. Kósa Éva pszichológus, dr. László Miklós és dr. Antalóczy Tímea szociológus). Az alapkutatás 13-17 éves gyerekek médiahasználati szokásait vizsgálja, 2000 fős minta alapján, amit kvalitatív kutatások egészítenek ki.

    A felmérés kimutatta, hogy a 13 és 17 év közötti fiatalok 91%-a az otthonában is hozzáfér az internethez, 93%-uknak van mobiltelefonja, 43%-uknak okostelefonja, ugyanakkor a fiatalok több mint felének a családja kevesebb mint 50 könyvvel rendelkezik. A vizsgált tinédzserek fele tanórán is használta már a telefonját. A fiatalok ugyanakkor kevesebb időt töltenek a televízió előtt, a csatornák közül szinte kizárólag a kereskedelmieket választják, azokon pedig sorozatokat és valóságshow-kat néznek.

    Egyre több fiatal használja a világhálót már vásárlásra is. A közösségi oldalakon a vizsgált korosztály 93%-a van jelen, az itteni kapcsolataik száma Európában átlagon felüli. Az e-mailezés aránya visszaszorulóban van, a fiatalok ugyanis azonnali visszajelzésre vágynak. A kutatók hangsúlyozták, hogy a fiatalok a televíziótól egyre inkább az internethez pártolnak. Fontos lenne, hogy a gyermekek kontrollált körülmények között használják a médiumokat. A vizsgált korosztályba tartozók mintegy 70%-ánál a szülők sajnos nem határoznak meg szabályokat a televízió, az internet vagy a mobiltelefon használatával kapcsolatban. A legtöbb fiatal szabályozatlanul tölthet fel pénzt a mobiltelefonjára, abba pedig végképp nem szólnak bele a szülők, hogy gyermekük mire használja a készülékét. Az internetet a fiatalok 65%-a használja ellenőrizetlenül, és különösen érdekes, hogy a megkérdezett 13 és 17 év közöttiek háromnegyede úgy vélte, szüleinél sokkal jobban eligazodik a világhálón.

A kiadványról további információ kérhető a gabos@gyermekmento.hu e-mail címen vagy a 475-70-10-es telefonszámon.

    A Gyermekmentő Szolgálat 2012. szeptember 25-26-án az Európai Unió „Safer Internet Program”-jának (SIP) keretében internet-konferenciát szervez a Magyar Tudományos Akadémián. A konferencia támogatója a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság is. A kétnapos rendezvény hangsúlyos témái a média átalakulása, az általános internetbiztonság, az informatikai oktatás reformja, az online bankolás és a világháló hackerei. A konferencia ingyenesen látogatható.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk az eseményre!

Ehhez az eseményhez csatlakozva, ugyancsak az EU SIP keretében kerül megrendezésre szeptember 27-28-án Budapesten az INSAFE training meeting.

    A „Safer Internet Program” az Európai Unió által közvetített értékrenddel összhangban az internet és az új online technológiák használatának biztonságosabbá tételét szolgálja, elsősorban a gyermekek számára, illetve a jogellenes, valamint káros tartalom elleni küzdelem hatékonyságát biztosítja. A magyarországi konzorcium – melynek vezetője a Gyermekmentő Szolgálat – célja a gyermekek, a szülők, tanárok és a döntéshozók felvilágosítása.


Budapest, 2012.április 26.


További információ:

Pethő Zsófia
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
telefon: +36 1 475 7027
mobil: +36 30 436 37 67
e-mail: petho@gyermekmento.hu

 

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatról:

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete 1990 májusában jött létre a hannoveri szervezet mintájára és támogatásával.

Célja a fizikailag és értelmileg sérült, az árva és más rászoruló gyermekek felkarolása, életkörülményeinek javítása, jövőjük megalapozása. A Szolgálat a Fővárosi Bíróság végzése alapján 1990. július 3. óta 2369. sorszám alatt nyilvántartva működik, 1998. január 1-je óta kiemelten közhasznú szervezet formájában, vallásra, politikára és nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül, önkéntes alapon.