Fő programjaink

 1. Egészségügyi program
 2. Gyermekélelmezési program
 3. Nevelőszülői program
 4. Törvény-előkészítési program
 5. Üdültetési program
 6. Képzési és továbbképzési program
 7. Segélyszállítmányok
 8. Más szervezeteknek nyújtott segítség, illetve együttműködés
 9. Rendezvények
 10. Információs és tájékoztatási program
 11. Film, televízió és fotódokumentáció
 12. Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény

 

1. Egészségügyi program

Egészségügy rendelő

2015-ben 40 magyarországi és külföldi gyermek kivizsgálásának, gyógykezelésének és műtétjének költségét fedeztük. Mindennapos kapcsolatban állunk a Heim Pál Gyermekkórházzal, a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézettel, az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézettel és a Semmelweis Egyetemmel. 55 gyermeket láttunk el gyógyászati segédeszközökkel.

Évente két alkalommal önkéntesekből álló orvos- és szakembercsoportunk utazik a romániai Hargita megyébe, ahol a Megyei Kórházban, a Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központban, óvodákban és iskolákban vizsgálják és gyógykezelik a rászoruló gyermekeket. 2015-ben összesen 15 gyermek vett részt orvosi szűrővizsgálaton. Ezen túlmenően gyógyszerrel, műszerrel és tapasztalatainkkal segítjük a szóban forgó intézményeket.

1995-ben mozgó fogászati rendelőként használatos autóbuszt vásároltunk, melynek feladata olyan gyermekek és fiatalkorúak fogászati kezelése, akik lakóhelyük egészségügyi infrastruktúrájának hiányosságai, higiéniás szokásaik vagy más tényezők miatt nem részesülnek ilyen ellátásban. Célunk továbbá, hogy széleskörű szűrőprogramokat és szájhigiénés felvilágosító munkát végezzünk.

2015-ben egészségügyi programunk keretében 47 882 599 forintot használtunk fel. Orvos-csoportunk Romániában végzett munkájának, valamint az előkészítő és az utómunkáknak az értéke több mint 25 millió forint.

2002 szeptemberében megnyitottuk orvosi rendelőnket rászoruló gyermekek részére. Jelenleg gyermekneurológiai és gyermekgyógyászati szakrendelés folyik. A rendelő szakmai teamjében két gyógypedagógus, gyógytornász és gyermek-pszichoterapeuta dolgozik. A Szolgálat anyagi helyzetétől függően szeretnénk bővíteni ez irányú tevékenységünket, szeretnénk biztosítani a továbbképzéseket és a team keretein belül a szakmai szupervíziót.

Ha szükséges, a gyermekek fejlesztését, terápiáját lovasterápiás lehetőségekkel is kiegészítjük a Szolgálat fóti Lovasterápiás és Oktató Központjában . A lovasterápia az egészségügyi program szerves részét képezi. Lovasterápiás Központunkban szakembereink 2001 óta tartanak lovasterápiás fejlesztő foglalkozásokat fogyatékkal élő gyerekeknek.

2015-ben szakembereink összesen 5693 terápiát, szülői konzultációt és vizsgálatot biztosítottak fogyatékkal élő, autista és viselkedészavaros gyermekek számára.

2012 óta nőgyógyászati szűrőkamiont mőködtetünk, melyben orvosaink szűréseket és tanácsadást végeznek.

Képek az egészségügyi programunkról:

Az önkéntes orvos csoport vizsgálatokat végez Erdélyben

Fogászati vizsgálatok a mozgó fogászati buszon

lap tetejére

 

2. Gyermekélelmezési program

gyermekélelmezés

Szolgálatunk hátrányos helyzetű gyermek iskolai, illetve óvodai étkezési díját vállalja át. Ezt a juttatást - pályázat útján - szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek kapják. A megfelelő iratok (jövedelem- és iskolalátogatási igazolás) birtokában s azokat mérlegelve döntünk a fél vagy egész tanévre szóló támogatás odaítéléséről. A támogatást a gyermek nevére, közvetlenül az óvodának vagy iskolának folyósítjuk.

lap tetejére

 

3. Nevelőszülői program

Nevelőszülőknél lévő gyermekeink

A Gyermekmentő Szolgálat több, mint 20 éve fennálló modellnek szánt programja keretében állami nevelésbe vett gyermekek családokban történő gondozását biztosítja Pest megyében. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek személyre szabott gondozására, nevelésére és fejlesztésére; ennek érdekében a nevelőszülők munkáját gyermekorvos és gyógypedagógus is támogatja. Szükség esetén külső szakemberek - pl. fejlesztő pedagógus, gyermekpszichológus, gyógytornász - segítségét is igénybe vesszük. Ezeknek a családoknak évről évre biztosítjuk a számukra egyébként nem, vagy csak nehezen elérhető üdülés lehetőségét, számos kulturális programot, a nevelőszülők számára rendszeresen továbbképzéseket tartunk.

Nevelőszülői tájékoztató - 2015 letöltése

lap tetejére

 

4. Törvény-előkészítési program

A fiatalkorúak előzetes fogva tartásával kapcsolatosan javasoltuk és az Igazságügyi Minisztériummal közösen kidolgoztuk a Büntetőtörvénykönyv módosítását. Módosító indítványunkat a Parlament elfogadta.

Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosához fordultunk, hogy szakértőink bevonásával foglaljanak állást arról, nem sérti-e a gyermekek alkotmányos jogait az, hogy a KRESZ-be nem került be a biztonsági gyermekülés kötelezővé tétele. Az országgyűlési biztos javaslatunkkal egyetértett, és azt elfogadta.

Kezdeményeztük a gyermekjóléti és a média-törvény módosítását, és részt veszünk a módosító javaslat kidolgozásában.

2010. december 15-én hosszú távú együttműködést írtunk alá az Országgyűlési Biztos Hivatalával a gyermekek jogainak védelmében. A szerződés aláírásával mindkét fél elfogadta, hogy a gyermekek jogainak védelmében és az állampolgári jogok országgyűlési biztosa által elindított Méltóság-Projekt-ben együttműködnek, és ha szükséges, együttesen lépnek fel a jogalkotó szervek és/vagy a nyilvánosság felé. Továbbá együttműködnek minden olyan területen, ahol közös munkájukkal elősegíthetik a gyermekek, a fogyatékkal élők, az idősek, valamint az egyéb hátrányos helyzetű emberek jogainak érvényesítését.

Szakembereink részt vesznek az Igazságügyi Minisztérium Gyermekbarát Igazságszolgáltatás, valamint a Gyermekek Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoportjában.

Információ a Törvény-előkészítési programunkról

lap tetejére

 

5. Üdültetési program

üdültetés

Pályázati rendszerben intézeti és más, hátrányos helyzetű gyermekek üdülési lehetőségeinek, nyári táborozásának biztosításához és a tanintézetek által szervezett erdei iskolák megvalósításához adunk támogatást, 2015-ben 75 gyermek részére 619 485 forintot.

lap tetejére

 

6. Képzési és továbbképzési program

Orvosok, gyógypedagógusok, laboránsok, gyermekintézményi dolgozók, állami gondozott és más, hátrányos helyzetű gyermekek képzését, továbbképzését szervezzük.

Pályázati rendszerünk keretein belül 2015-ben 150 hátrányos helyzetű gyermek tehetséggondozását segítettük ösztöndíj-támogatás formájában. Szolgálatunk közreműködésével és támogatásával jött létre a Magyar Lovasterápia Szövetség, mely rendszeresen szervez lovasterápiás szakemberképző kurzusokat elméleti és gyakorlati képzéssel. A Szövetség nyerte el a 2003. évi Nemzetközi Lovasterápiás Kongresszus rendezési jogát.

A Gyermekmentő Szolgálat fóti Lovasterápiás és Oktató Központjában valósult meg - támogatóink hozzájárulásával - az Élhető Jövő kísérleti projekt. A projekt keretében megújulóenergia-forrásokat hasznosító, innovatív energia- és kutatósziget jött létre. Az Élhető Jövő Parkot egyetemi kutatók és diákok használhatják a szélenergia mérésére, a napenergia tanulmányozására, illetve egy komplex decentralizált rendszer hálózati hatásainak elemzésére. A projekt ugyanakkor részben biztosítja a Gyermekmentő Szolgálat Lovasterápiás és Oktató Központja energiaellátását. Képzésre és továbbképzésre 2015-ben 30 912 000 forintot használtunk fel.

Képek a képzési programjainkról

lap tetejére

 

7. Segélyszállítmányok

Elsősorban Romániába és a volt Jugoszlávia területére juttatunk el segélyszállítmányokat, de vittünk már segélyt Bangladesbe, Oroszországba és Ukrajnába is. 2010/2011-ben jelentős támogatást nyújtottunk az észak-magyarországi árvíz és a vörösiszap-katasztrófa károsultjainak.

Képek az ajándékozásokról

lap tetejére

 

8. Más szervezeteknek nyújtott segítség, illetve együttműködés

Szűrővizsgálat Gyimesbükkön

A Gyermekmentő Szolgálat tagjainak kelet- és közép-európai ismereteit, kapcsolatait felhasználva gyakran segítünk más szervezeteknek. Így például részt vettünk az UNICEF és az UNESCO romániai programjainak előkészítésében. Több nyugat-európai szervezet segélyszállítmányához teremtettük meg a megfelelő kapcsolatokat. Kórházak, gyermekotthonok átépítésének, átszervezésének dolgoztattuk ki a terveit, illetve logisztikai hátterét. Teljes egészében mi finanszíroztuk a csíkszentmártoni csecsemőotthon régi épületének átépítését, melyben ma a községi óvoda, számítógépes klub, leányanya otthon és korai fejlesztő központ működik. Magyarországon és Romániában összesen 7 számítógépes klubot alakítottunk ki és szereltünk fel.

Közreműködésünkkel alakult meg a Magyar Lovasterápia Szövetség és a Művészi Társaság.

Erre a programunkra 2015-ben 53 314 436 forintot költöttünk.

lap tetejére

 

9. Rendezvények

Gyermeknapi és karácsonyi rendezvényeket szervezünk azzal a céllal, hogy az arra rászoruló gyermekeket megvendégeljük. Igen hamar népszerűvé vált kétnapos, ingyenes gyermeknapi rendezvényünk - melyet immár tizenhét éve a Budapesti Főpolgármesteri Hivatallal közösen rendezünk - minden évben három-négyszázezer látogatót vonz a Városligetbe. Erre a programunkra minden évben 1100 szegény sorsú gyermeket hívunk vendégül egy hosszabb hétvégére hazai gyermekintézményekből és a környező országokból.

Évről-évre több jótékonysági rendezvényt tartunk annak érdekében, hogy azok bevétele hozzájáruljon programjaink működtetéséhez. A jótékonysági rendezvények sorából kiemelkedik Kocsis Zoltán születésnapi koncertje május 30-án, melyet élete végéig a Szolgálat javára ajánlott fel. Korábbi koncertjeik hangfelvételeiből Kocsis Zoltán és Perényi Miklós átadott számunkra néhányat, s az ezekből készített CD és kazetta értékesítése szintén a Szolgálat programjainak működtetését segíti. Katona Klári „...neked” és „Most” című zenei albuma bevételének egy részét a Szolgálat számára ajánlotta fel.

Minden évben az ünnepet megelőző hetekben karácsonyi jótékonysági estet rendezünk.

Képek a rendezvényeinkről

lap tetejére

 

10. Információs és tájékoztatási program

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tájékoztatókat tart gyermekeknek és gyermekintézményeknek jogi, egészségügyi és más, gyermekeket érintő témákban. KOBAK címmel a gyermekek sorsával összefüggő témákban felvilágosító könyvsorozat adunk ki. Eddig kilenc kötet jelent meg: az első a gyermekek jogait és az ezzel kapcsolatos nemzetközi normákat és egyezményeket tartalmazó szöveggyűjtemény, a második az állami gondozásban élő gyermekek és fiatalok önálló életvezetésre való felkészítését szolgáló munkafüzet. A többi kötet „A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” című, az NMHH-val közösen rendezett nemzetközi konferenciák előadásait tartalmazza. A következő, 8. Médiakonferencia 2015 szeptember 29- október 1. között lesz Balatonalmádiban.

Szakembereink részt vesznek az NMHH kezdeményezésére megalakult Gyermekvédelmi Internet-kerekasztal munkájában, valamint a Miniszterelnöki Hivatal által elindított Nemzeti Kiberbiztonsági Fórum tevékenységében.

2012 óta együttműködünk a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel, mellyel közös médiakonferenciákat szervezünk, és könyvsorozatot adunk ki. 

KOBAK Könyv 2008

Safer Internet Plus program (SIP, Biztonságosabb Internet Program)

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 2009. április óta az európai Safer Internet program magyarországi konzorciumának vezetője, és tudatosság-növelő központként a gyermekek, szülők, tanárok és a döntéshozók felvilágosítását, a program népszerűsítését tűzte ki célul. A Safer Internet program az Európai Unió által közvetített értékrenddel összhangban az internet és az új online technológiák használatának biztonságosabbá tételét szolgálja, különösen a gyermekek számára, illetve a jogellenes, valamint káros tartalom elleni küzdelem hatékonyságát is biztosítja. Kétévente Nemzetközi Internetkonferenciát szervezünk a Magyar Tudományos Akadémián. További információ: www.saferinternet.hu

lap tetejére

 

11. Film, televízió és fotódokumentáció

Szociálisan nehéz helyzetben lévő gyermekek sorsát dokumentáljuk; kórházak, iskolák és egyéb gyermekintézmények problémáit mutatjuk be.

1996 óta nyolcszor készítettük el 12 részes, „Egy-Másért” című televízió-műsorunkat, mely 10-10 olyan magyarországi intézményt mutat be, melyeknek lakói, és maga az intézmény is támogatásra szorul.

lap tetejére

 

12. Kortárs Képzőművészeti Gyűjtemény

kortárs - Szűcs Attila

Az 1995-ben alapított gyűjteményünk elismert hazai kortárs művészek, valamint Egyesületünk tagjai által adományozott műalkotásokból áll, s felajánlások révén folyamatosan gyarapszik. Jelenleg 61 műalkotás van a birtokunkban. Bak Imre, Bernát András, Bullás József, Dienes Gábor, Fehér László, Gábor Áron, Károlyi Zsigmond, Klimó Károly, Koncz András, Konkoly Gyula, Maurer Dóra, Mazzag István, Nádler István, Nemere Réka, Soós Tamás, Szűcs Attila, Tzortzoglou Georgios és Záborszky Gábor festményét, Pálffy Árpád szobrait adományozta nekünk. A gyűjteményt az elmúlt években a budapesti Brit Nagykövetségen, a bécsi Coutts Bankban és a Frankfurti Nemzetközi Könyvvásáron állítottuk ki. Távlati célunk, hogy a gyűjtemény értékesítéséből befolyt összeget programjaink megvalósítására fordítsuk.

lap tetejére

 

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület közhasznú szervezet, így a számunkra juttatott adományok az adományozó adóalapjából a legkedvezőbb feltételek mellet írhatók le. Az adományokról adóigazolást bocsátunk ki.

A beérkezett adományok elosztásáról, programjaink működtetéséről mindenkor a szolgálat - feladatát társadalmi munkában végző - elnöksége dönt

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat irattára és pénzügyi elszámolása nyitott, ezért abba - az adatvédelmi törvény és az orvosi titoktartás figyelembevételével - bárki, bármikor betekinthet.

A Szolgálattal kapcsolatban álló orvosok, művészek, jogászok, gyógypedagógusok és más szakemberek ingyen vesznek részt a gyermekekkel kapcsolatos programok megvalósításában.

Kérjük, segítsen Ön is! Köszönjük!

www.gyermekmento.hu

Adószámunk: 19622158-1-42